070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
‘Pensioenregeling en coronacrisis

‘Pensioenregeling en coronacrisis

Inleiding De Coronacrisis raakt ons in meer of mindere mate allemaal. Voor een aantal van onze relaties heeft deze periode echter een grote impact op de omzet en liquiditeitspositie. Van enkele bedrijven hebben we een verzoek tot uitstel c.q. regeling inzake de...
Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Als gevolg van het coronavirus Covid-19 hebben werkgevers de mogelijkheid om voor werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting toe te passen. Dat roept vragen op óf en op welke wijze pensioenopbouw voortgezet kan worden. • Indien de dienstbetrekking in stand blijft...
Interview met Annemieke Schiphuis voor OPH

Interview met Annemieke Schiphuis voor OPH

Een kijkje in de keuken van de OndernemersPrijs Haaglanden. Rob Truijens van Business Haaglanden TV interviewt voor voorzitter Nicole Vrolijk en secretaris Annemieke Schiphuis (miQ in business) over het hoe en waarom van deze prijs voor excellent ondernemerschap. Een...
Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de...
Wijzigingen pensioenregeling 2018

Wijzigingen pensioenregeling 2018

Begin dit jaar is de pensioenleeftijd verschoven van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar langer door en betalen dus ook een jaar langer premie. Deze verhoging betekent dat pensioenfondsen- en verzekeraars er vanaf 2018 vanuit gaan dat u tot uw 68ste...