070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Onderzoek financieel fitte werknemers 2019
Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken,
vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de helft van de werknemers zich op dit moment niet bewust of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt.
Dit blijkt uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 600 Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend in loondienst. Wijzer in geldzaken
ondersteunt werkgevers en HR-professionals bij het bevorderen van financiële fitheid bij medewerkers met de vernieuwde website Financieelfittewerknemers.nl.

Geldzorgen bij werknemers

Uit eerder onderzoek (Personeel met schulden, Nibud 2017) bleek dat 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen heeft; loonbeslagen kwamen bij bijna de helft van de werkgevers voor.
Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron
voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk. 13% van de ondervraagden heeft op dit moment zorgen of vragen over geld.

Hulp werkgever gevraagd bij financiële gevolgen minder/meer werken
78% van de werknemers zou willen dat hun werkgever met hen meedenkt. Zij wensen van hun werkgever vooral hulp bij de mogelijkheid om tijdelijk meer of minder te werken (51%), gevolgd
door berekeningen van financiële gevolgen voor het inkomen of voor het pensioen. Bijna de helft (47%) van de werknemers die met de werkgever na willen denken over de financiële gevolgen
van minder werken, wil meer vrije tijd voor zichzelf. Daarnaast worden ook redenen als leeftijd (39%), meer tijd voor andere activiteiten (36%), zorg voor de kinderen (34%) en gezondheid (33%)
vaak genoemd.

Rol van de werkgever bij financiële fitheid

Bijna twee derde (64%) vindt dat een goede werkgever hulp zou moeten bieden aan werknemers met geldzorgen. Ruim de helft (55%) van de werknemers vindt het prettig als zij terecht kunnen bij
hun werkgever met vragen over de eigen financiële situatie en een even groot deel vindt dat een goede werkgever medewerkers helpt om financieel fit te zijn. Het loont voor werkgevers om met de
financiële fitheid van medewerkers aan de slag te gaan: dit scheelt in ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit.

miQ in business merkt onder haar klanten dat dit zeker ook speelt. “Wij hebben een programma dat we kunnen inzetten om de medewerkers meer Pensioenrust te geven”.

Bron: Wijzer in Geldzaken