070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl

Categorie

Pensioen
$

miQ in de media

$

Pensioen

$

Overig

‘Pensioenregeling en coronacrisis

‘Pensioenregeling en coronacrisis

De Coronacrisis raakt ons in meer of mindere mate allemaal. Voor een aantal van onze relaties heeft deze periode echter een grote impact op de omzet en liquiditeitspositie.

Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Als gevolg van het coronavirus Covid-19 hebben werkgevers de mogelijkheid om voor werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting toe te passen. Dat roept vragen op óf en op welke wijze pensioenopbouw voortgezet kan worden. • Indien de dienstbetrekking in stand blijft...

Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de...

Wijzigingen pensioenregeling 2018

Wijzigingen pensioenregeling 2018

Begin dit jaar is de pensioenleeftijd verschoven van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar langer door en betalen dus ook een jaar langer premie. Deze verhoging betekent dat pensioenfondsen- en verzekeraars er vanaf 2018 vanuit gaan dat u tot uw 68ste...

Werkgever en Pensioenfonds Accountancy

Werkgever en Pensioenfonds Accountancy

WERKGEVER BENT U AANGESLOTEN BIJ HET PENSIOENFONDS VOOR DE ACCOUNTANCY? Vanaf 1 juli a.s. zal het pensioenfonds voor de accountancy (PFA) met de uitvoering van het pensioen voor de medewerkers van de leden van de NBA, NOAB, NOB, RB stoppen. Veel werkgevers...

aanvraag gedeeltelijke intrekking verplichtstelling van de BPF

aanvraag gedeeltelijke intrekking verplichtstelling van de BPF

De sociale partners in de bedrijfstak voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen hebben een aanvraag gedaan voor gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling van de BPF. Er is verzocht om de omschrijving 'Groothandel in levensmiddelen gericht op de...

AOW-leeftijd stijgt verder door

AOW-leeftijd stijgt verder door

AOW-leeftijd in 2022 omhoog De officiële bekendmaking van de verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 was op 8 november 2016 in de Staatscourant (Stcrt 59248). De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. Het CBS heeft vastgesteld dat de Nederlanders...

Opzegging door Pensioenverzekeraar

Opzegging door Pensioenverzekeraar

Werkgevers die niet gebonden zijn aan een CAO en zelf een collectief pensioencontract hebben, worden momenteel vaak geconfronteerd met een opzegging vanuit de pensioenverzekeraar. Verschillende pensioenverzekeraars, waaronder Centraal Beheer, hebben de...

Pensioenleeftijd moet naar 70 jaar

Pensioenleeftijd moet naar 70 jaar

Als de pensioenleeftijd op korte termijn niet naar 70 jaar gaat, gaan de premies flink omhoog en de pensioenuitkeringen hard naar beneden. Dat zegt Herialt Mens, consultant Investment Solutions van Aegon Asset Management, tegen nieuwszender BNR. Scherpe verhoging ‘We...

Wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangenomen. Door de aanpassing wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij wijzigingen van de pensioenregeling uitgebreid en verduidelijkt. Dit sluit beter aan bij...