070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Wijzigingen pensioenregeling 2018
Wijzigingen pensioenregeling 2018

Begin dit jaar is de pensioenleeftijd verschoven van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar langer door en betalen dus ook een jaar langer premie. Deze verhoging betekent dat pensioenfondsen- en verzekeraars er vanaf 2018 vanuit gaan dat u tot uw 68ste levensjaar pensioen opbouwt.

Dat wil overigens niet zeggen dat u ook pas op deze leeftijd met pensioen kunt gaan. De meeste pensioenuitvoerders bieden vervroegd pensioen aan, maar als u hier voor kiest bouwt u dus niet uw maximale pensioen op. Dit omdat de overheid er vanuit gaat dat uw pensioen 75% van uw gemiddelde verdiende inkomen bedraagt (inclusief AOW). Uw werkgever is overigens niet verplicht om de pensioenleeftijd naar 68 jaar te verhogen. Maar als hij dat niet doet, mag u minder pensioen opbouwen. Hieronder bespreken wij kort 2 gevolgen van deze wijziging.

Gevolg 1: langer doorwerken
Een van de grootste gevolgen is dat het minder aantrekkelijk wordt om voor je 68ste met pensioen te gaan, omdat je niet maximaal profiteert van het belastingvoordeel en niet het maximale pensioen opbouwt. Ook voor werkgevers is dit een uitdaging, omdat het lastiger zal worden om van oudere werknemers af te komen. Sommigen zullen tot hun 68ste willen doorwerken, omdat ze dan een zo hoog mogelijk pensioen opbouwen.

Gevolg 2: minder overzicht
Het plannen van uw pensioen wordt minder overzichtelijk. Dit doordat de AOW-datum en pensioenleeftijd niet gelijk lopen en de verhoging van de pensioenleeftijd ervoor kan zorgen dat u verschillende pensioenpotten heeft. Aangezien de pensioenleeftijd de afgelopen jaren een aantal keer is aangepast heeft u waarschijnlijk een pensioenpot een pensioenpot waarin pensioen is opgebouwd met als pensioenleeftijd 65 jaar, een pot voor 67 jaar en vanaf dit jaar dus een pot die voor 68 jaar.

Tenslotte
Wijzigingen in de pensioentoezegging betekent impliciet een wijziging in de arbeidsovereenkomst.
miQ in business begeleidt werkgevers in dit proces. U kunt ons gerust bellen om de procedure af te stemmen.

Op onze Pensioenpagina treft u meer informatie aan over ons Pensioenadvies traject.

Annemieke Schiphuis, Senior Pensioenadviseur miQ in business. 070-2050517