070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Premiekosten Payrollers en oproepkrachten lopen in 2022 nog verder uiteen!

Vanaf 2021 hebben Payrollers dankzij de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) recht op vergelijkbare pensioenregelingen als die van hun collega’s in vaste dienst. Deze verandering houdt de toezegging van een adequate pensioenregeling in met een vastgestelde normpremie.

Deze normpremie is een werkgeversbijdrage die een vast percentage van de pensioengrondslag bedraagt. De normpremie wordt jaarlijks door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaald. Zij gebruiken hiervoor berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die op haar beurt weer kijkt naar veranderingen in pensioenpremies van de afgelopen 2 jaar.

Voor 2022 bedraagt de normpremie 15,8%, een toename van 9% ten opzichte van 2021 toen de normpremie 14,5% bedroeg.

Scheefgroei payrollers en uitzendkrachten
Waar payrollers in 2020 nog vielen onder de verplichtstelling van het StiPP pensioenfonds, is dit sinds 1 januari 2021 niet meer het geval.

Uitzendkrachten vallen echter nog wel onder deze regeling. De premiekosten behorend bij de adequate pensioenregeling liggen echter hoger dan die van de pensioenregeling bij Stipp. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de premie bij het Stipp pensioenfonds lager is (12%), anderzijds heeft de adequate pensioenregeling voor Payrollers geen eigen bijdrage. Hierdoor zijn de totale premiekosten dus voor de werkgever, waar deze bij StiPP voor een deel verwerkt worden in de eigen bijdrage van de werknemer (4%).

Conclusie
Het blijkt dat voor de werkgever de kosten door de adequate pensioenregeling tweemaal zo hoog zijn in vergelijking met de regeling van uitzendkrachten. Belangrijk is het om te kijken wat deze stijging voor de kostprijs betekend. Daarnaast is een check of de payrollmedewerkers in 2022 nog voldoen aan de adequate pensioenregeling van belang.

Wilt u meer weten?
Heb je nog vragen over deze verandering en de gevolgen voor het bedrijf. Of wil je toetsen of de regeling voor payrollers nog voldoet aan de norm? Neem gerust met ons contact op via 070-205 05 17 of info@miqinbusiness.nl.