070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus
Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Als gevolg van het coronavirus Covid-19 hebben werkgevers de mogelijkheid om voor werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting toe te passen. Dat roept vragen op óf en op welke wijze pensioenopbouw voortgezet kan worden.
• Indien de dienstbetrekking in stand blijft maar het salaris in verband met de arbeidsduurverkorting tijdelijk wordt verlaagd mag de pensioenopbouw blijven doorlopen op basis van het pensioengevende loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
• Indien de dienstbetrekking (tijdelijk) wordt beëindigd en de deelnemer een inkomensvervangende, loongerelateerde (WW-uitkering) uitkering ontvangt kan de pensioenopbouw worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
Mocht u vragen hebben over uw medewerkers in relatie tot pensioen dan kunt u ons bereiken op 06-53836808 en info@miqinbusiness.nl