070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Werkgever en Pensioenfonds Accountancy
Werkgever en Pensioenfonds Accountancy

WERKGEVER BENT U AANGESLOTEN BIJ HET PENSIOENFONDS VOOR DE ACCOUNTANCY?

Vanaf 1 juli a.s. zal het pensioenfonds voor de accountancy (PFA) met de uitvoering van het pensioen voor de medewerkers van de leden van de NBA, NOAB, NOB, RB stoppen.
Veel werkgevers (accountants, belastingadviseurs) vroegen zich al enige tijd af of een pensioen conform dit fonds nog wel passend is.

De dekkingsgraad was voor pensioenen tot 1 januari 2015 100% omdat deze waren herverzekerd. Vanaf die datum zijn de verplichtingen niet meer herverzekerd en is de dekkingsgraad dramatisch laag.

De pensioenen worden ook voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017 verzekerd bij APF Aegon.

1 juli 2017 stopt de opbouw van het ouderdomspensioen en de verzekering van het nabestaanden- pensioen. Met name dit laatste risico geeft een urgentie om te handelen en het risico onder te brengen bij een uitvoerder.

Nieuwe pensioenregeling
De pensioenregeling van het PFA betreft een CDC of middelloonregeling.
Verzekeraars bieden een gelijkende (APF) oplossing maar wellicht is nu de gelegenheid om een alternatieve regeling te bieden aan de medewerkers die meer passend is.  Voor kleinere werkgevers (tot 50 werknemers) is een APF veelal te duur (kosten). U bent gedwongen om over te stappen naar een verzekeringsoplossing. Dit traject behoeft een passend advies.

Tenslotte
Wijzigingen in de pensioentoezegging betekent impliciet een wijziging in de arbeidsovereenkomst.
miQ in business begeleidt werkgevers in dit proces. U kunt ons gerust bellen om de procedure af te stemmen.

Op onze Pensioenpagina treft u meer informatie aan over ons Pensioenadvies traject.

Annemieke Schiphuis, Senior Pensioenadviseur miQ in business. 070-2050517