070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 per 1 juli 2016 van kracht

Doel van de Wet Pensioencommunicatie is de pensioendeelnemer duidelijk(er) te maken hoeveel pensioen hij kan verwachten en welke keuzes hij heeft. De wijze van communiceren moet beter op de deelnemers worden afgestemd. Vanaf uiterlijk 1 juli 2016 moeten pensioenuitvoerders met actieve deelnemers gaan communiceren via ‘pensioen 1-2-3’.  Voor inactieve deelnemers geldt dat dit uiterlijk vanaf 1 juli 2017 moet gebeuren.

Pensioen 1-2-3 moet toegankelijk zijn via een website van de pensioenuitvoerder en bestaat uit drie lagen.

Onderwerpen die de pensioenuitvoerder in deze lagen verplicht moet uitwerken zijn:

  1. Wat krijgt u in de pensioenregeling?
  2. Wat krijgt u in de pensioenregeling niet?
  3. Hoe bouwt u pensioen op?
  4. Welke keuzes heeft u zelf?
  5. Hoe zeker is uw pensioen?
  6. Welke kosten maakt de uitvoerder?
  7. Wanneer moet u in actie komen?

Binnen drie maanden na indiensttreding moet de deelnemer toegang hebben. In vijf minuten moet de deelnemer de hoofdlijnen van de regeling kunnen zien. In de tweede laag wordt laag 1 uitgebreider beschreven. In een half uur tijd moet de deelnemer meer inzicht kunnen krijgen in zijn pensioenregeling.

Bron: Wftnu

Pensioenadvies

miQ in business houdt van helderheid en vindt dit een goede ontwikkeling. Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer dus gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. De wet Pensioencommunicatie is al per 1 juli 2015 ingegaan en de toepassing van Pensioen 1-2-3 zal met ingang van 1 juli 2016 verplicht voor deelnemers. Wilt u graag eens hierover sparren of ander pensioenadvies, neem dan contact met ons op. Meer informatie over Pensioen 1-2-3 vindt u ook op : www.pensioen123.nl

pensioen123_logo