070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Oudere werknemer heeft geen weet van Witteveen 2015
Oudere werknemer heeft geen weet van Witteveen 2015

Volgens het onderzoek onder ruim 600 werkende Nederlanders weet meer dan 90% niet welke veranderingen er op 1 januari worden doorgevoerd in de fiscale maxima voor het pensioen.

De kennis over het pensoeninkomen zelf is ook beperkt. Van de respondenten zegt 44% niet over de informatie te beschikken die nodig is om vast te stellen of het pensioeninkomen voldoende is. Bijna 40% van de Nederlandse werknemers tussen de 51 en 65 jaar heeft zich nog nooit verdiept in de eigen pensioensituatie. Ruim een derde zegt ook geen behoefte te hebben aan meer inzicht in de pensioensituatie.

Van de mensen die zich er wel in verdiepen, zegt 21% dat zij hun pensioen (zeer) slecht begrijpen.

Tegelijk verwacht 72% van de 51 tot 65-jarigen vrijwel volledig of volledig rond te kunnen komen na het pensioen. Volgens Zwitserleven schat die groep zijn toekomstige situatie te rooskleurig in. Een minderheid van 27% is juist somber: deze groep verwacht de maandelijkse lasten, zoals de boodschappen, niet te kunnen bekostigen van hun pensioen.

Volgens Zwitserleven hebben werknemers een vraagplicht naar hun eigen situatie. ‘Werkgevers en andere deskundige partijen, waaronder de overheid, hebben echter misschien nog wel een grotere informatieplicht. Het aantal mensen dat nu nog onbekend is met de gevolgen van Witteveen 2015 vraagt om een zeer actief beleid’, aldus het bedrijf.