070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Helft vrouwen straks afhankelijk van pensioen partner
Helft vrouwen straks afhankelijk van pensioen partner

De combinatie van werk en gezin, vooral wanneer er kleine kinderen zijn, maakt het voor vrouwen moeilijk om aan volledige pensioenopbouw te doen, stelt Aegon. In Nederland geeft 48% van de getrouwde en samenwonende vrouwen aan dat hun partner na hun pensionering op zijn minst een erg belangrijke inkomstenbron is. Internationaal ligt dit percentage op 54%. Op het moment van een echtscheiding of overlijden van de partner kan het pensioen dan wel een stuk lager uitkomen.

Deeltijd

Vrouwen werken twee keer zo vaak in deeltijd als mannen. Daardoor verdienen ze minder en bouwen ze ook minder pensioen op. Ook profiteren ze daardoor minder van werkgeversbijdragen en fiscale voordelen.

Het is niet zo dat vrouwen niets op hebben met financiële zaken. De overgrote meerderheid van de vrouwen (80%) stelt betrokken te zijn bij het beheer van de gezinsfinanciën. Dit duidt er volgens Aegon op dat vrouwen zich door hun gezin meer richten op de korte termijn, ten koste van de langere termijn.

Pensioenplanning

Wereldwijd doen vrouwen te weinig aan pensioenplanning, blijkt uit het onderzoek. Slechts 10% geeft aan dat zij zich zeer goed hebben voorbereid en voldoende sparen. Meer dan dubbel dit aantal (23%) geeft aan dat zij zeer onvoorbereid zijn en bijna helemaal niet sparen.

Reactie miQ in business:

De tendens in onze praktijk is dat ook steeds meer mannen afhankelijk zijn van het pensioen of vermogen van de vrouw.

Bron: FD