070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Eerste Kamer akkoord met keuze moment afkoop klein pensioen
Eerste Kamer akkoord met keuze moment afkoop klein pensioen

Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd komt het vaker voor dat de afkoop van kleine pensioenen plaatsvindt voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor deelnemers kan dat financieel slecht uitpakken. De extra inkomsten kunnen gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen. En deelnemers moeten mogelijk AOW-premie over het afkoopbedrag betalen.

De Tweede Kamer wilde dat deelnemers kunnen kiezen voor uitstel tot de AOW-gerechtigde leeftijd en diende een amendement in op de Verzamelwet SZW 2015. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Verzamelwet SZW 2015 is de oplossing definitief.

De stemming in de Eerste Kamer vond plaats op 25 november. Op dezelfde dag gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoord op vragen die Roos Vermeij van de PvdA op 22 juli stelde over de afkoop. De staatssecretaris verwijst in haar antwoord naar het amendement en geeft expliciet aan dat doorwerken voor het uitstel van afkoop geen fiscale eis is.

Voor pensioenuitvoerders is de administratieve last van de keuzemogelijkheid naar verluidt beperkt. Zij kunnen de afkoopsom namelijk op een regulier betaalmoment uitbetalen.

De Verzamelwet SWZ 2015 deed de Eerste Kamer af als hamerstuk. Stemming vond wel plaats over een wijziging in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) die regelt dat ook politici vanaf 2015 tot een inkomen van €100.000 belastingvrij pensioen kunnen opbouwen. Net als de Tweede Kamer nam de senaat dit voorstel met algemene stemmen aan. De wijziging in de Appa gaat alleen over de aftopping, omdat veranderingen in het opbouwpercentage automatisch doorwerken.

Uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde na een WOB-verzoek van Pensioen Pro blijkt dat er ongeveer €500 miljoen te weinig is gereserveerd voor de pensioenen van politici. Minister Ronald Plasterk herhaalt in antwoord op Kamervragen hierover dat hij de Kamer op korte termijn nader informeert over fondsfinanciering. Hij wil ook duidelijkheid bieden over het verder gelijktrekken van het pensioen van politici en ambtenaren.

Bron: FD