070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
DNB: 6,5 miljoen pensioenen staan onder water
Twee bouwstenen voor nieuw pensioencontract

De financiële positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verder verslechterd. Bij het pensioenfonds van 6,5 miljoen deelnemers is sprake van onderdekking. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekendgemaakt. In dit getal van 6,5 miljoen kunnen dubbeltellingen zitten, omdat één persoon bij meerdere fondsen een pensioen kan hebben.

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad is in het tweede kwartaal met 2,3 procentpunt gedaald tot 99,6%. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is de pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Bij een dekkingsgraad die onder de 100% ligt, heeft een pensioenfonds niet voldoende geld meer in kas om aan zijn verplichtingen te voldoen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen twaalf maanden.

De wettelijke minimumnorm ligt iets hoger — rond de 104%. Op het moment dat fondsen daaronder komen, is er sprake van onderdekking. Volgens DNB valt de dekkingsgraad van ‘een aantal’ pensioenfondsen nu lager uit dan deze minimumnorm. Bij deze fondsen zijn 4,1 miljoen werknemers en 2,4 miljoen gepensioneerden aangesloten, aldus de toezichthouder.

Kortingen

Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad moeten jaarlijks een herstelplan indienen, waarin ze aangeven wat ze gaan doen om er weer bovenop te komen. Alleen in het uiterste geval zijn kortingen nodig, benadrukt DNB. Of er volgend jaar gekort moet worden op de pensioenen, hangt af van de situatie op 31 december 2016. Dat is de jaarlijkse peildatum.

De grootste pensioenfondsen — ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT — waarschuwen al een paar maanden dat ze mogelijk moeten gaan korten in 2017. Hun actuele dekkingsgraden staan namelijk gevaarlijk dichtbij de ondergrens van ongeveer 90% en dan komen kortingen in zicht.

Goede rendementen

De actuele dekkingsgraad, oftewel de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie, is in het tweede kwartaal overigens licht gestegen van 96,3% naar 96,6%. Door goede rendementen stegen de beleggingen iets harder dan de verplichtingen. Maar doordat de dekkingsgraad al een tijd laag staat, daalt de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over twaalf maanden).

Bron: fd