070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
De positie van veel pensioenfondsen is verder verslechterd
De positie van veel pensioenfondsen is verder verslechterd

De positie van veel pensioenfondsen is in het vierde kwartaal van 2015 verder verslechterd.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal verder gedaald, meldt koepelorganisatie Pensioenfederatie donderdag.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Het percentage zegt iets over de verhouding tussen de bezittingen van pensioenfondsen en hun verplichtingen, de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren.

Bij vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen is dit percentage tot “duidelijk onder de 100 procent” gedaald. Dat is lager dan het minimaal vereiste percentage van ruim 104 procent tot 105 procent.

Indexatie

“Veel fondsen hebben het afgelopen jaar deze dekkingsgraad, waarop zij hun beleidsmaatregelen moeten baseren, kwartaal na kwartaal verder zien teruglopen”, aldus de Pensioenfederatie. “Bij veel fondsen raakt indexatie, het aanpassen van pensioenuitkeringen en -opbouw aan de inflatie, hierdoor steeds verder uit beeld.”

De koepel vreest dat een aantal fondsen vanaf volgend jaar mogelijk pensioenen moet verlagen, als de huidige trend doorzet.

ABP

De beleidsdekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP daalde met 1 procentpunt naar 98,7 procent.

“Korten van de pensioenen is in 2016 niet nodig, maar de kans dat we moeten gaan korten in 2017 wordt wel groter”, zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool in een toelichting. “2016 is immers nogal stormachtig begonnen met onrust op de wereldwijde financiële markten en een opnieuw dalende rente.”

Zorg en Welzijn

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is gedaald van 99 procent naar 97 procent.

Directeur Peter Borgdorff spreekt van een “zorgelijk vooruitzicht” voor de deelnemers van zijn pensioenfonds.

“We kunnen in 2016 opnieuw de pensioenen niet laten meegroeien met de inflatie. Ook de komende jaren gaat dat naar verwachting niet lukken”, zegt Borgdorff.

Ook Pensioenfonds Metaal & Techniek heeft zijn beleidsdekkingsgraad in het afgelopen kwartaal zien dalen. Die ging van eind september 99,8 procent naar 98,5 procent eind december.

PMT

Ook Pensioenfonds Metaal & Techniek heeft zijn beleidsdekkingsgraad in het afgelopen kwartaal zien dalen. Die ging van eind september 99,8 procent naar 98,5 procent eind december.

PME

Ook PME, het fonds voor de metalelektro, heeft het in het vierde kwartaal minder goed gedaan. De beleidsdekkingsgraad daalde van 99,1 procent naar 97,7 procent.

“Het dalen van de beleidsdekkingsgraad zorgt voor donkere wolken”, zegt algemeen directeur Eric Uijen van PME. “Indexatie is de komende jaren echt niet te verwachten en een verlaging van de pensioenen komt door het uitblijven van het herstel dichterbij”, aldus het fonds.

Bpfbouw

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds Bpfbouw is met 1,4 procentpunt gedaald naar 110,9 procent. Dit fonds voldoet dus wel aan de vereisten.

“Over 2015 heeft Bpfbouw de pensioenen helaas niet kunnen verhogen. De financiële positie van het fonds liet dit niet toe”, stelt het fonds. “De spelregels vereisen dat er hogere buffers moeten worden aanhouden voordat toekenning van indexatie mogelijk is. Met de recente ontwikkelingen op de financiële markten is voor het bereiken van die hoge buffers nog een lange weg te gaan.”

Lage rente

Volgens de Pensioenfederatie blijft de “zorgwekkend” lage rekenrente die fondsen moeten gebruiken bij het berekenen van hun veprlichtingen de belangrijkste oorzaak van de daling.

Fondsen moeten de pensioenen die ze nu en in de toekomst moeten uitkeren tegen de actuele rente waarderen. Als de rente lager is, moeten ze meer opzij zetten om hetzelfde bedrag uit te kunnen keren. Daarom hebben fondsen last van een lage rente.

“In de eerste weken van 2016 is de rente weer gedaald en ook de internationale aandelenmarkten raakten in mineur. De actuele dekkingsgraden zijn daardoor in de loop van januari weer verder naar beneden gegaan.”

Kwetsbaarheid

De Pensioenfederatie benadrukt dat een “aanmerkelijk aantal pensioenfondsen” er nog steeds goed voor staat. “Maar deze ontwikkelingen laten wel de kwetsbaarheid en met name de rentegevoeligheid zien van veel pensioenfondsen.”

Sinds vorig jaar is de beleidsdekkingsgraad leidend. Het hangt van deze maatstaf af of fondsen de pensioenuitkeringen mogen laten stijgen of moeten verlagen.

Bron:NU.nl