070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
AFM: ‘Wellicht apk keuring invoeren voor pensioenen’
Pensioen gebruiken voor aflossen hypotheek niet mogelijk

De AFM worstelt met het gegeven dat het overgrote deel van de Nederlanders niet bezig is met zijn pensioen en ook niet in actie komt om er iets aan te doen. “Wellicht moeten we onderzoeken of verplichtingen zoals een apk keuring bij auto’s of een periodieke controle bij de tandarts leidt tot meer actie om hun financiële totaalplaatje bij pensionering in kaart te krijgen”, aldus een AFM-woordvoerder.

De AFM publiceerde vanmiddag het rapport ‘Neem drempels weg…’. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van de AFM blijkt dat een derde van de Nederlanders minder pensioen gaat ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte. Door psychologische drempels en complexiteit van de materie komen veel mensen niet in actie om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol volgens de AFM. Daarom wil de toezichthouder samen met partijen in en rondom de pensioensector mede op basis van gedragseconomische inzichten tot oplossingen komen. Een rondetafel later dit jaar binnen het platform Wijzer in geldzaken, zou een eerste aanzet moeten geven.

Extra risico
Uit het onderzoek blijkt verder dat als de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, een kwart nog steeds een tekort heeft. Ook zijn er diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Ook arbeidsongeschikten en mensen met (veel) tijdelijke arbeidscontracten lopen risico.

Niet in actie
Ondanks diverse initiatieven van de pensioensector zelf, ontbreekt het veel mensen nog steeds aan goed inzicht in hun specifieke situatie. “De nieuwe Wet Pensioencommunicatie biedt mogelijkheden voor verdere verbetering, bijvoorbeeld door meer op maat te communiceren naar specifieke doelgroepen en door uitbreiding van de functionaliteit van mijnpensioenoverzicht.nl”, aldus de AFM. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek en analyses door de AFM van huidige initiatieven blijkt dat alleen informeren niet voor iedereen een oplossing is. “Kansrijker lijkt het wegnemen van barrières om in actie te komen en gerichte ondersteuning, bijvoorbeeld via gepersonaliseerde digitale hulpmiddelen.”

Pensioenplanningstool
AFM-bestuurder Harman Korte sprak in een interview met PensioenPro over de inzet van een pensioenplanningstool. In een nieuwe planner zouden niet alleen gegevens van eerste- en tweede-pijlerpensioen samengebracht moeten worden, maar ook andere financiële data met belang voor de oude dag, zoals die van lijfrentes, de hypotheek en spaartegoeden. Persoonlijke informatie van onder meer belastingdienst, banken en verzekeraars zouden hiervoor automatisch moeten worden ingeladen.

Bron: AMweb