070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
AOW-leeftijd gaat sneller omhoog
AOW-leeftijd stijgt verder door

Dat staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Werkloosheid

Het kabinet vindt een versnelde verhoging nodig omdat door de economische teruggang en de vergrijzing de socialezekerheidsuitgaven momenteel harder groeien dan het bbp en er sprake is van aanhoudende overheidstekorten en een oplopende overheidsschuld. Ook groeit het aantal AOW-uitkeringen door de stijgende werkloosheid. ‘Deze omstandigheden vragen om het sneller doorvoeren van structurele hervormingen’, aldus Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel.

Koppeling met levensverwachting

Niet alleen de AOW-leeftijd gaat sneller naar 67 jaar, ook wordt de AOW-leeftijd sneller gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. In de huidige wet zou dit in 2024 gebeuren, dit wordt 2022. Vanaf 2023 zal vervolgens jaarlijks worden bezien of de resterende levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met drie maanden te verhogen. Een wijziging van de AOW-leeftijd moet minimaal vijf jaar van tevoren worden aangekondigd. Dat betekent dat in 2017 voor het eerst wordt gekeken of in 2022 een wijziging nodig is.

Overbrugging

Voor mensen met lage inkomens die door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd in problemen kunnen komen, is er een tijdelijke overbruggingsregeling. Deze staat open voor mensen die voor 2013 al VUT of prepensioen hadden en zich daardoor niet konden voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. Het kabinet heeft met werkgevers en werknemers in het sociaal akkoord afgesproken dat de regeling nog wat verruimd wordt. Deze overbruggingsregeling loopt tot 2019.

Bron:FD