070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Advies SER: Uitbreiding instemmingsrecht Ondernemingsraad
Einde afkoop kleine pensioenpotjes

Tot 7 augustus 2013 had de ondernemingsraad (OR) een wettelijk instemmingsrecht met betrekking tot
door werkgever voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een “regeling met
betrekking tot een pensioenverzekering”, die was ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Sinds
7 augustus 2013 geldt dit instemmingsrecht, voor zover het de vaststelling en intrekking betreft, ook
voor pensioenregelingen, die worden uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds of een niet verplicht
gesteld bedrijfstakpensioenfonds (excedentregeling of vrijwillige aansluiting). Dit geldt dus niet voor een
wijziging. Daarnaast zijn de meningen verdeeld over de vraag of dit instemmingsrecht alleen van
toepassing is op de inhoud van de regeling (pensioenovereenkomst en pensioenreglement) of ook op de
inhoud van het verzekeringscontract (uitvoeringsovereenkomst). Reden om advies te vragen bij de Sociaal
Economische Raad (SER).

De SER komt met de volgende aanbevelingen:
1. De ondernemingsraad moet volledig instemmingsrecht krijgen over voorgenomen besluiten van de
werkgever over de arbeidsvoorwaarde “pensioen”, ongeacht de pensioenuitvoerder.
2. Omdat de grens tussen inhoud van de pensioenregeling en de uitvoering ervan moeilijk
te trekken is, adviseert de SER term ‘regelingen met betrekking tot een pensioenverzekering’ te
wijzigen in ‘regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst’. Op die manier wordt aan de
OR instemmingsrecht toegekend voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen met
betrekking tot een pensioenovereenkomst.
3. Werkgevers en werknemers kunnen zelf bepalen welke onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst
(dus: welke uitvoeringsaspecten) deel uitmaken van de pensioenovereenkomst. Maken
uitvoeringsaspecten deel uit van de pensioenovereenkomst, dan vallen deze uitvoeringsaspecten
onder het instemmingsrecht van de OR.
4. Introductie van een wettelijke informatieplicht voor de werkgever over voorgenomen wijzigingen in
de uitvoeringsovereenkomst, zodat de OR kan dan nagaan of het onderwerp dat gewijzigd zal
worden, de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt en daarom instemmingsplichtig behoort te zijn.