070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Aandachtspunten 2017 voor de ondernemingsraad
Aandachtspunten 2017 voor de ondernemingsraad

Graag brengen wij jullie op de hoogte van een wetswijziging die gepland staat voor 1 januari 2017.

Aanpassing Wet op de ondernemingsraden (WOR)
De wetswijziging (gepland per 1 januari 2017) heeft tot doel om binnen ondernemingen met 100 of meer werknemers, duidelijkheid te verschaffen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en beloning ten opzichte van het voorgaande jaar van álle verschillende groepen werkzame werknemers in de onderneming.
Informatie hierover dient minstens één maal per jaar tussen de bestuurder en de ondernemingsraad te worden uitgewisseld en besproken.

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet
De wetswijziging, gepland in 2017, omvat de volgende concrete wijzigingen:

  • de OR krijgt instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie;
  • de bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR;

Wilt u weten wat deze wijziging voor uw organisatie betekent? Neem dan contact met ons op.