070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
ZZP’er en Pensioen (on)mogelijkheden
Werkgever en Pensioenfonds Accountancy

Het aantal ZZP’ ers in Nederland groeit. De keuze voor het zelfstandig ondernemerschap is ingegeven door verschillende redenen: van passie voor een vak tot gedwongen situatie door de economische omstandigheden.

Onderzoek wijst uit dat de zelfstandig ondernemer weinig pensioenambitie heeft  hetgeen enerzijds kan voortkomen uit ‘het overleven’ van een (startende) ondernemer maar er is ook desinteresse (door slechte imago banken en verzekeringswezen?), uitstel en afstel.

Toegegeven, pensioen is vaak ingewikkeld en ver van je bed. Het gaat over een periode dat je ouder bent en niet meer werkzaam. De media is doorgaans negatief over pensioenfondsen, verzekeraars en banken en dat hebben ze voor een groot deel zelf veroorzaakt. Dan komt daar nog het woud van fiscale (on)mogelijkheden bij en de chaos is compleet.

Veel ZZP-ers schuiven het pensioenvraagstuk voor zich uit. Daarmee doen ze zichzelf tekort. Feit is dat je ergens van moet kunnen leven als je wilt stoppen met werken. Simpel gezegd heb je een spaarpot nodig waaruit je de rest van je leven kunt putten.

Het minimale dat je als ondernemer zou moeten doen is jezelf laten voorlichten over hetgeen mogelijk is in jouw specifieke situatie. Hiermee krijg je inzicht in wat er nodig is om te kùnnen stoppen met werken.

Vervolgens kun je voor jezelf de route uitstippelen en het tempo bepalen. Ook en zelfs zeker als je van mening bent dat het bedrijf dat je opbouwt de pensioenvoorziening zal zijn.

De mogelijkheden voor de  ZZP’ er zijn helaas beperkt ten opzicht van andere ondernemers zoals de DGA. Immers, de directeur grootaandeelhouder/DGA, die aandelen heeft in een BV kan fiscaal meer ondernemen voor zijn pensioen dan de ZZP’er. Hij kan bijvoorbeeld in eigen beheer een pensioen opbouwen. Daarmee houdt hij het vermogen beschikbaar voor de onderneming en tegelijkertijd werkt hij aan zijn pensioen. Ook kan hij bij een verzekeraar een pensioenverzekering sluiten die sterk lijkt op die voor zijn medewerkers. En hij kan in de inkomstenbelasting premies in mindering brengen van zijn inkomen voor een zgn. lijfrenteverzekering.

De ZZP-er heeft fiscaal gezien enkel de mogelijkheid een lijfrenteverzekering te sluiten. Als hij geen geld heeft maar wel winst, is de Fiscale oudedagsreserve (FOR) wellicht een oplossing. Maar pas op, de fiscale claim op de FOR komt vroeg of laat tevoorschijn. Als alternatief kun je ook simpelweg een vermogen sparen. Echter met de huidige lage rente en heffing in box 3 is dat voor veel mensen een weinig aantrekkelijk alternatief.

Er zijn weinig pensioenadviseurs die alle mogelijkheden kunnen overzien en u werkelijk kunnen helpen de juiste keuzes te maken. Wij raden u aan u goed voor te laten lichten. Vraag door naar alternatieven als sparen en het toepassen van de FOR. Een serieuze adviseur zal u uitgebreid toelichten wat de verschillende opties in uw situatie betekenen.

Tenslotte geldt voor alle ondernemers dat inzicht in de risico’ s van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid nodig is. Dit ten behoeve van je nabestaanden en het feit dat de overheid niets voor je heeft geregeld als je arbeidsongeschikt raakt.

De overheid onderzoekt het draagvlak voor een pensioenverplichting voor zelfstandig ondernemers. Deze komt o.a. voort uit het uitstel gedrag van ondernemers om iets aan pensioen te doen. Dit wordt op termijn een groot probleem dat kennelijk door de ondernemer niet wordt onderkend.

Verplichtstelling past niet bij de vrijheid die de zelfstandig ondernemer ervaart. Toch ligt hier ook een eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer om zich over de aversie van toekomstvoorziening en risicoanalyse heen te zetten en zich te laten informeren over zijn of haar situatie en mogelijkheden. Tenzij je liever door de overheid wordt gedwongen om verplicht pensioen op te bouwen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen.

Auteur: Annemieke Schiphuis, miQ in business, pensioenadviesbureau te Den Haag

Bron: http://www.pzo-zzp.nl/