070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Twee bouwstenen voor nieuw pensioencontract
Twee bouwstenen voor nieuw pensioencontract

Een persoonlijk pensioenvermogen en een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot een duurzaam stelsel. Dat stelt toezichthouder DNB in een nieuwsbulletin.

Met deze twee bouwstenen als uitgangspunt zou een discussie tussen generaties over wie recht heeft op welk deel van het pensioenvermogen voorkomen worden en wordt het doorschuiven van tekorten naar toekomstige generaties voorkomen, zegt DNB. Bovendien verkleint het de kans op kortingen voor ouderen en geeft het jongeren een uitzicht op een hoger verwacht pensioen.

Persoonlijk pensioenvermogen

“Een persoonlijk pensioenvermogen is een individuele pensioenrekening. Hierop worden premies en positieve rendementen bijgeschreven en uitkeringen en negatieve rendementen in mindering gebracht. Deelnemers delen daarnaast een aantal risico’s, zoals de kans dat een deelnemer langer of juist korter leeft dan verwacht of de kans dat een deelnemer arbeidsongeschikt word”, aldus DNB. Een persoonlijk pensioenvermogen maakt volgens DNB ook een einde aan de ondoorzichtige herverdeling van de doorsneesystematiek, waarin jongeren teveel premie betalen en ouderen te weinig. Het afschaffen van de doorsneesystematiek zou het ook makkelijker maken om te zijner tijd de keuzevrijheid in de pensioenopbouw te faciliteren, indien de politiek besluit dit mogelijk te maken.

Leeftijdsafhankelijk

DNB zegt dat in het huidige stelsel de mogelijkheden om de genomen risico’s optimaal te verdelen tussen jongeren en ouderen  te beperkt.zijn. “In fondsen met veel jonge deelnemers (groene fondsen) staan ouderen bijvoorbeeld aan te veel risico’s bloot. Andersom worden voor jongeren in fondsen met veel oudere deelnemers (grijze fondsen) soms te weinig beleggingsrisico’s genomen. Het persoonlijke pensioenvermogen kent een individueel leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate de deelnemer ouder wordt. Dit beschermt ouderen beter dan nu tegen kortingen en geeft jongeren uitzicht op een hoger verwacht pensioen. De uitvoering vindt overigens nog steeds collectief plaats om schaalvoordelen te behouden.”

Transitie

DNB benadrukt in de nieuwsbrief dat het van belang is dat de transitie naar een nieuw stelsel op een evenwichtige wijze plaatsvindt. “Dit vergt zorgvuldige analyse en besluitvorming.” Volgens de toezichthouder is het noodzaak dat snel gestart wordt.