070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl
Ondernemingsraad krijgt duidelijker bevoegdheden
Ondernemingsraad krijgt duidelijker bevoegdheden

Ondernemingsraad krijgt duidelijker bevoegdheden, maar regel het toch zelf maar als OR!

Het heeft even geduurd, maar na de internetconsultatie begin 2015 heeft Staatsecretaris Klijnsma vlak voor Kerst dan toch het wetsvoorstel ‘Wetsvoorstel in verband met de bevoegdheden van de OR inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

De reden voor aanpassing zat – onder andere –  in de onduidelijkheid van de term ‘pensioenverzekering’. De vraag was of hier de pensioenovereenkomst – dus de overeenkomst tussen werkgever en werknemer – of (ook) de uitvoeringsovereenkomst – de overeenkomst tussen werkgever en uitvoerder (verzekeraar, PPI of pensioenfonds).

Daarnaast viel de pensioenregeling bij een Ondernemingspensioenfonds buiten de term ‘pensioenverzekering’.

Met het wetsvoorstel wordt verduidelijkt dat de pensioenovereenkomst wél en de uitvoeringsovereenkomst níet tot het instemmingsrecht van de OR behoort!

Wat wel tot het instemmingsrecht van een OR gaat behoren is de overdracht van de uitvoering aan een buitenlandse uitvoerder.

Commentaar:

Het blijft toch hier en daar nog onduidelijk. De principiele keus om onderscheid te maken tussen pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst is uiteraard logisch. Maar nu bekend is dat er met grote regelmaat ook in de uitvoeringsovereenkomst aspecten zitten die betrekking hebben op de toezegging an sich, zullen er discussiepunten blijven. Ook de ‘vreemde eend’ in de bijt dat overdracht naar een buitenlandse uitvoerder wél instemmingsplichting is, lijkt mij ingegeven door euro-sceptici. Als je bij een internationaal bedrijf werkt lijkt het mij evident dat de werkgever de uitvoering in een land wil centreren. Verder maakt het de werknemer toch weinig uit of hij zijn pensioen van een Nederlandse uitvoerder of een Europese krijgt, hoezeer er ook verschil in toezicht kan zitten.

Beter ware het dus geweest dat de OR instemming dient te geven over alle aspecten pensioen, inclusief de uitvoering.

Hoezeer beide instellingen ook aan hetzelfde toezicht onderhevig zijn, zou ik als OR instemming willen geven als mijn pensioenregeling van een grote solvabele verzekeraar naar een nieuwkomer PPI (of APF) gaat, hoezeer ik ook voorstander ben van meer concurrentie en dus het bestaan van PPI’s en de komst van APF-en.

Al met al adviseer ik OR-en om ‘bovenwettelijke’ instemmingsafspraken ook over de uitvoering van de pensioenregeling te maken. Kortom, alles dat betrekking heeft op pensioen, moet via de OR!

Bron: Theo Gommer