miQ in business logo

Slide background

Een transparant pensioen
start hier

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

miQ in business ontzorgt werkgevers
miQ in business is opgericht in 2006 en is een full service pensioenadvies bureau te Den Haag met een onderscheidende persoonlijke aanpak. We denken met werkgevers mee over de doelstelling van een pensioensvoorziening. Wij ontzorgen de werkgever ook door pensioenadministratie en communicatie met de werknemers over te nemen. Ook een Ondernemingsraad staan wij bij in geval van advies en instemming. Kennisoverdracht en inzicht in de pensioenregeling van de werkgever staan centraal.

Pensioenadvies bureau

miQ in business adviseert werkgevers, ondernemingsraden, PVT's en accountants op het gebied van Pensioenen en Arbeidsongeschiktheid. Werkgevers ondersteunen wij bij het aangaan van een nieuwe regeling, beheer, harmonisatie of overname van pensioenregelingen.

Voor wie werkt miQ

Van advies tot administratie

Na het adviestraject verzorgen wij de inkoop van de Pensioenverzekering. Hierdoor treden wij op als tussenpersoon of intermediair. Vervolgens verzorgen wij het beheer van uw pensioenregeling en ontzorgen u ook door ook de gehele Pensioenadministratie over te nemen.

Wat doet miQ

Werkgever en Pensioen

Als werkgever valt u onder de Pensioenwet. Mogelijk heeft uw bedrijf een eigen pensioenfonds, of is het verplicht aangesloten bij een collectief pensioenfonds. In alle gevallen komen veel pensioenvragen op u af. miQ in business ontzorgt u daarbij.

Werkgever en Pensioen

Deze klanten gingen u voor

Referenties