070 20 50 517 info@miqinbusiness.nl

Het laatste pensioennieuws

$

miQ in de media

$

Pensioen

$

Overig

Lizzy van der Helm fluit op het Vrouw EK onder 19

Lizzy van der Helm fluit op het Vrouw EK onder 19

De UEFA heeft Lizzy van der Helm aangesteld als een van de zes scheidsrechters op het EK voor vrouwen onder 19 jaar in Tsjechië. Van der Helm zal tijdens de wedstrijden een team vormen met assistenten uit andere landen. Het EK voor vrouwen onder 19 jaar wordt gespeeld...

1 op de 10 geen extra pensioen.

1 op de 10 geen extra pensioen.

Uit recentelijk onderzoek van de sociaal economische raad (SER)is gebleken dat 1 op de 10 mensen niet zelf bij spaart voor een aanvullend pensioen. Na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd zullen veel werknemers hierdoor terugvallen qua inkomen. Als werkgever...

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog.

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog.

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog. In tijden waar niet elk nieuws wat vanuit de overheid naar buiten komt goed is, toch een wat positiever bericht. Begin november heeft demissionair staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid laten weten dat de AOW-leeftijd...

‘Pensioenregeling en coronacrisis

‘Pensioenregeling en coronacrisis

De Coronacrisis raakt ons in meer of mindere mate allemaal. Voor een aantal van onze relaties heeft deze periode echter een grote impact op de omzet en liquiditeitspositie.

Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Pensioenopbouw tijdens crisis coronavirus

Als gevolg van het coronavirus Covid-19 hebben werkgevers de mogelijkheid om voor werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting toe te passen. Dat roept vragen op óf en op welke wijze pensioenopbouw voortgezet kan worden. • Indien de dienstbetrekking in stand blijft...

Interview met Annemieke Schiphuis voor OPH

Interview met Annemieke Schiphuis voor OPH

Een kijkje in de keuken van de OndernemersPrijs Haaglanden. Rob Truijens van Business Haaglanden TV interviewt voor voorzitter Nicole Vrolijk en secretaris Annemieke Schiphuis (miQ in business) over het hoe en waarom van deze prijs voor excellent ondernemerschap. Een...

Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

Onderzoek financieel fitte werknemers 2019

78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de...

Wijzigingen pensioenregeling 2018

Wijzigingen pensioenregeling 2018

Begin dit jaar is de pensioenleeftijd verschoven van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar langer door en betalen dus ook een jaar langer premie. Deze verhoging betekent dat pensioenfondsen- en verzekeraars er vanaf 2018 vanuit gaan dat u tot uw 68ste...

Werkgever en Pensioenfonds Accountancy

Werkgever en Pensioenfonds Accountancy

WERKGEVER BENT U AANGESLOTEN BIJ HET PENSIOENFONDS VOOR DE ACCOUNTANCY? Vanaf 1 juli a.s. zal het pensioenfonds voor de accountancy (PFA) met de uitvoering van het pensioen voor de medewerkers van de leden van de NBA, NOAB, NOB, RB stoppen. Veel werkgevers...

Vacature Financieel Planner

Vacature Financieel Planner

miQ in business zoekt voor haar adviesbureau voor individueel pensioen, Next Level Pensioenadvies, een (junior) Financieel Planner. Next Level Pensioenadvies is een full service pensioenadvies bureau te Den Haag. Next Level Pensioenadvies richt zich met een...

aanvraag gedeeltelijke intrekking verplichtstelling van de BPF

aanvraag gedeeltelijke intrekking verplichtstelling van de BPF

De sociale partners in de bedrijfstak voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen hebben een aanvraag gedaan voor gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling van de BPF. Er is verzocht om de omschrijving 'Groothandel in levensmiddelen gericht op de...

AOW-leeftijd stijgt verder door

AOW-leeftijd stijgt verder door

AOW-leeftijd in 2022 omhoog De officiële bekendmaking van de verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 was op 8 november 2016 in de Staatscourant (Stcrt 59248). De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. Het CBS heeft vastgesteld dat de Nederlanders...

Opzegging door Pensioenverzekeraar

Opzegging door Pensioenverzekeraar

Werkgevers die niet gebonden zijn aan een CAO en zelf een collectief pensioencontract hebben, worden momenteel vaak geconfronteerd met een opzegging vanuit de pensioenverzekeraar. Verschillende pensioenverzekeraars, waaronder Centraal Beheer, hebben de...

Aandachtspunten 2017 voor de ondernemingsraad

Aandachtspunten 2017 voor de ondernemingsraad

Graag brengen wij jullie op de hoogte van een wetswijziging die gepland staat voor 1 januari 2017. Aanpassing Wet op de ondernemingsraden (WOR) De wetswijziging (gepland per 1 januari 2017) heeft tot doel om binnen ondernemingen met 100 of meer werknemers,...

Forse stijgingen in de UWV-premies

Forse stijgingen in de UWV-premies

Werkgevers krijgen te maken met forse stijgingen in de UWV-premies voor de Ziektewet en WGA. Hoewel de premies gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijven, zijn de sectorale en individuele verschillen groot. Zo stijgt de premie in de elektrotechnische industrie met meer...

Pensioenleeftijd moet naar 70 jaar

Pensioenleeftijd moet naar 70 jaar

Als de pensioenleeftijd op korte termijn niet naar 70 jaar gaat, gaan de premies flink omhoog en de pensioenuitkeringen hard naar beneden. Dat zegt Herialt Mens, consultant Investment Solutions van Aegon Asset Management, tegen nieuwszender BNR. Scherpe verhoging ‘We...

miQ in business is verhuisd

miQ in business is verhuisd

Afgelopen weken hebben we hard gewerkt en per 22 augustus 2016 is het een feit. We zijn verhuisd en ons kantoor is nu gevestigd aan de mooie Beeklaan 414 in Den Haag.    

DNB: 6,5 miljoen pensioenen staan onder water

DNB: 6,5 miljoen pensioenen staan onder water

De financiële positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verder verslechterd. Bij het pensioenfonds van 6,5 miljoen deelnemers is sprake van onderdekking. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekendgemaakt. In dit getal van 6,5 miljoen kunnen...

Wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangenomen. Door de aanpassing wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij wijzigingen van de pensioenregeling uitgebreid en verduidelijkt. Dit sluit beter aan bij...

Twee bouwstenen voor nieuw pensioencontract

Twee bouwstenen voor nieuw pensioencontract

Een persoonlijk pensioenvermogen en een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot een duurzaam stelsel. Dat stelt toezichthouder DNB in een nieuwsbulletin. Met deze twee bouwstenen als uitgangspunt zou een discussie tussen...

Einde afkoop kleine pensioenpotjes

Einde afkoop kleine pensioenpotjes

Pensioenfederatie: ‘Ook kleine pensioenaanspraken behouden voor pensioenuitkering' De Pensioenfederatie staat achter de uitspraken van staatssecretaris Klijnsma over het einde van de afkoop van kleine pensioenpotjes. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 per 1 juli 2016 van kracht Doel van de Wet Pensioencommunicatie is de pensioendeelnemer duidelijk(er) te maken hoeveel pensioen hij kan verwachten en welke keuzes hij heeft. De wijze van communiceren moet beter op de deelnemers worden afgestemd. Vanaf...

Niet altijd bestuurdersaansprakelijkheid bij pensioenschade

Niet altijd bestuurdersaansprakelijkheid bij pensioenschade

Een BV betaalt de pensioenpremie niet. Kan de bestuurder dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade? De rechtbank Den Haag beslist in dit geval negatief. Maar waar is dit besluit van afhankelijk?  Pensioen en overdracht onderneming  Op 1 maart 2005 verkoopt BV 1...

Verboden indirect onderscheid in de pensioenregeling

Verboden indirect onderscheid in de pensioenregeling

Collectieve pensioenregelingen, met name de regelingen van  pensioenfondsen waarin veel deelnemers zitten, kennen sinds jaar en dag geregeld de bepaling dat het partnerpensioen gekort kan worden indien de nabestaande partner meer dan tien jaar jonger is dan de...

Ondernemingsraad krijgt duidelijker bevoegdheden

Ondernemingsraad krijgt duidelijker bevoegdheden

Ondernemingsraad krijgt duidelijker bevoegdheden, maar regel het toch zelf maar als OR! Het heeft even geduurd, maar na de internetconsultatie begin 2015 heeft Staatsecretaris Klijnsma vlak voor Kerst dan toch het wetsvoorstel ‘Wetsvoorstel in verband met de...

De positie van veel pensioenfondsen is verder verslechterd

De positie van veel pensioenfondsen is verder verslechterd

De positie van veel pensioenfondsen is in het vierde kwartaal van 2015 verder verslechterd. De zogenoemde beleidsdekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal verder gedaald, meldt koepelorganisatie Pensioenfederatie donderdag. De...

Pensioenfondsen willen af van uitkeringsbelofte

Pensioenfondsen willen af van uitkeringsbelofte

Pensioenfondsen willen een alternatief voor het huidige systeem van toegezegde pensioenuitkeringen. Door de vergrijzing en de lage rente zijn beloftes over uitkeringen onmogelijk geworden, zegt de Pensioenfederatie, de koepel waar vrijwel alle pensioenfondsen bij zijn...

miQ bij MKB radio

miQ bij MKB radio

Van de zomer is Annemieke Schiphuis geïnterviewd bij MKB radio. Een interessant interview wat nog steeds actueel is. Vandaar dat we de link alsnog even delen. Pensioen, wat doe jij eraan? Sterker nog, wat doe jij voor jouw personeel qua pensioen? Nu de...

Klijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen van pensioen

Klijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen van pensioen

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan. Dat komt omdat mensen die na 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld of in de toekomst van baan wisselen, het pensioen dat ze bij hun oude...

AFM: ‘Wellicht apk keuring invoeren voor pensioenen’

AFM: ‘Wellicht apk keuring invoeren voor pensioenen’

De AFM worstelt met het gegeven dat het overgrote deel van de Nederlanders niet bezig is met zijn pensioen en ook niet in actie komt om er iets aan te doen. “Wellicht moeten we onderzoeken of verplichtingen zoals een apk keuring bij auto’s of een periodieke controle...

Pensioen gebruiken voor aflossen hypotheek niet mogelijk

Pensioen gebruiken voor aflossen hypotheek niet mogelijk

Het is voorlopig niet mogelijk het pensioen in te zetten voor het aflossen van hypotheekschuld. Daarbij zouden "aanzienlijke juridische risico's" optreden, die met de huidige wetgeving niet zijn te voorkomen. Dat blijkt woensdag uit een brief van staatssecretaris...

Pensioenkloof voor Nederlanders wordt groter

Pensioenkloof voor Nederlanders wordt groter

Het verschil tussen de verwachte pensioenleeftijd van Nederlandse werknemers en de gewenste pensioenleeftijd is vergeleken met een jaar eerder opgelopen met negen maanden tot 3,4 jaar. Dat is de uitkomst van een donderdag gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau Gfk...

Pensioen 2 tot 6 procent duurder door maatregel DNB

Pensioen 2 tot 6 procent duurder door maatregel DNB

De dekkingsgraad van pensioenfondsen gaat omlaag, de pensioenpremies gaan omhoog, en het wordt lastiger voor fondsen om het pensioen op peil te houden. Dat zijn de gevolgen van het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun...

Pensioen in eigen beheer verandert ingrijpend

Pensioen in eigen beheer verandert ingrijpend

De directeur-grootaandeelhouder zal zijn pensioen heel anders moeten gaan regelen. Hoe anders? Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Niet alleen gooide staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vlak voor de vakantie een flinke steen in de pensioenvijver,...

Werkgevers betalen minder pensioenpremie dan vorig jaar

Werkgevers betalen minder pensioenpremie dan vorig jaar

Werkgevers betalen dit jaar minder pensioenpremie dan vorig jaar. Daarmee is een einde gekomen aan jaren van premiestijgingen. Dat stelt werkgeversorganisatie AWVN woensdag op basis van een vergelijkend onderzoek onder Nederlandse pensioenfondsen. Dit jaar bedraagt de...

Meer momenten nodig om pensioen aan te kopen

Meer momenten nodig om pensioen aan te kopen

Gezien ontwikkelingen in Europa, lage rentestand en te weinig keuzemogelijkheden is het zaak grote haast te maken Je zult op dit moment maar pensioen moeten aankopen, na veertig jaar hard werken. De rente is de afgelopen tijd, als gevolg van de...

Nieuwe pensioenregeling vernietigbaar als OR niet heeft ingestemd

Nieuwe pensioenregeling vernietigbaar als OR niet heeft ingestemd

ABAB Accountants en Adviseurs wijst erop dat de meeste verzekerde pensioenregelingen per 1 januari 2015 zijn aangepast. En dat de wijziging van een pensioenregeling in de meeste gevallen instemming van de ondernemingsraad (OR) en van de individuele medewerker vereist....

WKR, 30 procent regeling en pensioenopbouw

WKR, 30 procent regeling en pensioenopbouw

Buitenlandse werknemers die in Nederland werken, kunnen soms 30% van hun brutoloon onbelast ontvangen. Daarover  kunnen zij in principe geen pensioen opbouwen. De werkkostenregeling, die vanaf 1 januari geldt voor alle werkgevers , lost het probleem van de...

Fraterman: ‘Pensioenwereld rouwt om afscheid nominale zekerheid’

Fraterman: ‘Pensioenwereld rouwt om afscheid nominale zekerheid’

'In Nederland staan we aan de vooravond van een stap die de meeste andere landen allang hebben gezet: erkennen dat  nominale zekerheid  en uitkeringscontracten simpelweg gewoon niet houdbaar zijn. We zitten als pensioenwereld een beetje in een rouwproces daarover.'...

Eerste Kamer akkoord met keuze moment afkoop klein pensioen

Eerste Kamer akkoord met keuze moment afkoop klein pensioen

Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd komt het vaker voor dat de afkoop van kleine pensioenen plaatsvindt voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor deelnemers kan dat financieel slecht uitpakken. De extra inkomsten kunnen gevolgen hebben voor...

Helft vrouwen straks afhankelijk van pensioen partner

Helft vrouwen straks afhankelijk van pensioen partner

De combinatie van werk en gezin, vooral wanneer er kleine kinderen zijn, maakt het voor vrouwen moeilijk om aan volledige pensioenopbouw te doen, stelt Aegon. In Nederland geeft 48% van de getrouwde en samenwonende vrouwen aan dat hun partner na hun pensionering op...

Oudere werknemer heeft geen weet van Witteveen 2015

Oudere werknemer heeft geen weet van Witteveen 2015

Volgens het onderzoek onder ruim 600 werkende Nederlanders weet meer dan 90% niet welke veranderingen er op 1 januari worden doorgevoerd in de fiscale maxima voor het pensioen. De kennis over het pensoeninkomen zelf is ook beperkt. Van de respondenten zegt 44% niet...

AOW-leeftijd gaat sneller omhoog

AOW-leeftijd gaat sneller omhoog

Dat staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Werkloosheid Het kabinet vindt een versnelde verhoging nodig omdat door de...

Wijziging arbeidsrecht en optie verruiming van pensioenontslag

Wijziging arbeidsrecht en optie verruiming van pensioenontslag

Regels rondom doorwerken na de AOW- leeftijd en de pensioenopbouw na de AOW-leeftijd In de Wet Werk en Zekerheid worden de ontslagmogelijkheden rondom de pensioenleeftijd verruimd. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen bij het bereiken van...

Advies SER: Uitbreiding instemmingsrecht Ondernemingsraad

Advies SER: Uitbreiding instemmingsrecht Ondernemingsraad

Tot 7 augustus 2013 had de ondernemingsraad (OR) een wettelijk instemmingsrecht met betrekking tot door werkgever voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een “regeling met betrekking tot een pensioenverzekering”, die was ondergebracht bij...

Ontsteltenis over de afkoop van kleine pensioenen

Ontsteltenis over de afkoop van kleine pensioenen

De Pensioenfederatie heeft met ontsteltenis kennis genomen van de Kamerbrief van het kabinet over de afkoop van kleine pensioenen. Na een overeenstemming van diverse partijen over een adequate oplossing, blijkt dat de overheid hier nu toch van af ziet. Deelnemers...

miQ in business Haaglanden

miQ in business Haaglanden

In de maart editie van Business Haaglanden staat een mooi artikel over miQ in business. Als werkgever moet u aan veel zaken denken. Eén van die zaken is het op orde hebben van de pensioenregeling voor uw werknemers. Zeker nu veranderingen op het gebied van pensioen...

ZZP’er en Pensioen (on)mogelijkheden

ZZP’er en Pensioen (on)mogelijkheden

Het aantal ZZP' ers in Nederland groeit. De keuze voor het zelfstandig ondernemerschap is ingegeven door verschillende redenen: van passie voor een vak tot gedwongen situatie door de economische omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat de zelfstandig ondernemer weinig...

DUUR PENSIOEN ZZP’ER

DUUR PENSIOEN ZZP’ER

Pensioen opbouwen is een regelrecht hoofdpijndossier voor honderdduizenden zzp’ers. Ruim de helft van dit groeiende leger ondernemers heeft niets geregeld. Redenen: onwetendheid en tijdgebrek. Maar vooral ook omdat dit appeltje voor de dorst handenvol geld kost. Sasja...

VVP WEEKBLAD VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

VVP WEEKBLAD VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

“De pensioenadviseur in de tweede pijler krijgt straks een status die vergelijkbaar is met die van een accountant, advocaat of notaris. Dat vind ik een geweldige ontwikkeling voor de pensioenadviespraktijk.” Aan het woord Annemieke Schiphuis, vanuit Den Haag actief...

MIQ IN BUSINESS: IN UW BELANG

MIQ IN BUSINESS: IN UW BELANG

Zes jaar na de start van miQ in business is Annemieke Schiphuis met haar bedrijf verhuisd naar een nieuwe stek aan de Scheveningse Hellingweg. “Een logische stap die past bij de groei van mijn bedrijf.” “Een inspirerende werkomgeving, met uitzicht op de bedrijvige...